Centrum Edukacyjne e-Detektywi
Czwartki z Informatyką Śledczą

Historia projektu edukacyjnego CFT  cz.1/4
<<<   wspomnienia prezesa   >>>

Wstępne założenia „Czwartków”, które jeszcze wtedy były po prostu „szkoleniem”, pojawiły się podczas uroczystej kolacji będącej istotnym, jeśli nie najważniejszym w ocenie niektórych osób, elementem obchodów ćwierćwiecza funkcjonowania Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Brałem w niej udział, ponieważ na pewnym etapie swojej służby w Policji, pracowałem w tym Wydziale, w Zespole do walki z Przestępczością Teleinformatyczną.
Wtedy też, podczas rozmowy z nadkom. Robertem Tomasikiem z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, doszliśmy do wniosku, że warto byłoby opracować szkolenie, które w prosty i przystępny sposób pozwoliłoby na przekazanie wiedzy związanej z szeroko rozumianą cyberprzestępczością i jej zwalczaniem funkcjonariuszom z jednostek z pierwszej linii, którzy najczęściej, z uwagi na natłok obowiązków służbowych, nie mają możliwości udziału w konferencjach czy też specjalistycznych szkoleniach z tego zakresu. Po kilku godzinach intensywnej dyskusji powstał ogólny zarys projektu. Pozostało wymyślić nazwę i zorganizować miejsce, gdzie szkolenia mogły by się odbywać...

Nie jestem w stanie stwierdzić kiedy pojawił się pomysł na „Czwartki z Informatyką Śledczą”. Na pewno impulsem do wymyślenia tej nazwy było moje zainteresowania historią i nawiązanie do „Mądrych Czwartków”, czyli popularnych „Obiadów Czwartkowych” organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co prawda, monarcha na swoich spotkaniach nie tłumaczył zasad zabezpieczania cyfrowych nośników informacji, jednakże sama idea wydarzeń była podobna – krzewienie wiedzy. Wraz z wymyśleniem nazwy odpadł problem terminu spotkań – pewną niekonsekwencją byłoby organizowanie czwartków we wtorek, nieprawdaż?