Centrum Edukacyjne e-Detektywi
Czwartki z Informatyką Śledczą

Historia projektu edukacyjnego CFT  cz.2/4
<<<   wspomnienia prezesa   >>>

Podczas „burzy mózgów” w spółce ustaliliśmy, ze nie określimy częstotliwości spotkań – będą one organizowane w zależności od możliwości „pozyskania” prelegenta – docelowo chcieliśmy, aby uczestnicy „Czwartków” mogli spotkać się z jak najbardziej zróżnicowaną grupą specjalistów, z różnych dziedzin związanych z szeroko rozumianą sferą „cyber”. Ustaliliśmy także, iż spotkania nie mogą trwać dłużej niż 4 godziny z przerwami ustalanymi przez prelegenta, aby uniknąć efektu zmęczenia uczestników, a co za tym idzie utraty zdolności przyswajania przekazywanych treści.

Ponieważ projekt był od samego początku traktowany jako „non profit”, prelegenci także nie mogli liczyć na gratyfikację – jedynym „bonusem” był obiad (czwartkowy) po prelekcji spożyty w towarzystwie przedstawiciela organizatora, którym najczęściej był prezes spółki e-Detektywi, czyli ja :). To z kolei spowodowało, iż grono prelegentów ograniczyło się do naszych starych przyjaciół, co w żadnym wypadku nie było wadą, a wręcz przeciwnie – byli to ludzie sprawdzeni, o ugruntowanej pozycji w branży.
Udało nam się także szczęśliwe rozwiązać problem wynajmu sali na kolejne szkolenia - ponieważ w tamtym okresie dość intensywnie współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie udało nam się dzięki uprzejmości władz tej Uczelni uzyskać możliwość organizowania spotkań w obiektach do niej należących.