Centrum Edukacyjne e-Detektywi
Czwartki z Informatyką Śledczą

Historia projektu edukacyjnego CFT  cz.3/4
<<<   wspomnienia prezesa   >>>

W ramach pierwszej edycji projektu, w okresie od października 2016 r. do kwietnia 2018 r. odbyło się łącznie 8 spotkań, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z informatyką śledczą, cyberprzestepczością, w tym metodami jej wykrywania i zwalczania jak również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie możliwości współpracy pomiędzy organami ścigania a podmiotami świadczącymi usługi w sieci internet lub dysponującymi danymi, które mogą być istotne przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Uczestnikami pierwszej edycji projektu byli w głównej mierze policjanci i prokuratorzy, ale nie zabrakło również funkcjonariuszy i pracowników innych instytucji związanych z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że nie wszyscy byli w stanie uwierzyć, iż realizujemy projekt całkowicie za darmo i uparcie próbowali ustalić jakie ukryte korzyści możemy z tytułu jego prowadzenia czerpać – w grę wchodziło nawet podejrzenie pozyskania funduszy unijnych :).