Centrum Edukacyjne e-Detektywi
Czwartki z Informatyką Śledczą


Centrum Edukacyjne
szkolenia@czwartki.edu.pl

Webinarium CFT#X-mas

23.12.2021

Spotkanie świąteczne

Co się wydarzyło w informatyce śledczej w roku 2021?
Rozmawiali:
Jerzy Kosiński (AMW)
Artur Kubiak (Zonda)
Jakub Pepłoński (ekspert niezależny)
Wojciech Pilszak (e-Detektywi)
Maciej Kołodziej (e-Detektywi)


Informatyka śledcza z wykorzystaniem narzędzi Open Source Wykładowca:
Wojciech Pilszak

notatka na FB


CFT

Edycja I
Seminaria CFT1-1/8

Edycja II
CFT2-1 CFT2-2 CFT2-3
CFT2-4 CFT2-5 CFT2-6
CFT2-7 CFT2-8